એચ.જી.એચ થાઇલેન્ડ ફાર્મસી- ફાઈઝરમાં બેંગકોકમાં સામોટોપ્રિન

વિતરિત 1 પેન જેનોટ્રોપિન માંથી ગોવિક પેન 12mg (36IU) 
PFIZER માં બેંગકોક

- અમારા ગ્રાહકના કdoન્ડોની લોબીમાં ડિલિવરી, કુરિયરને રોકડ ચુકવણી

- Сustomer ફોટા અને સમીક્ષાઓ

સામોટોપ્રિન બેંગકોક

સોમાટ્રોફીન થાઇલેન્ડ

જિનોટ્રોપિન થાઇલેન્ડ

અગાઉના લેખ જિનોટ્રોપિન થાઈલેન્ડ - થાઇલેન્ડમાં એચ.જી.એફ. ફાઇઝર
આગળનો લેખ થાઇલેન્ડમાં મૂળ માનવ વિકાસ હોર્મોન - ફુકેટમાં HGH સપ્લાયર

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી