ક્રમમાં HGH જિનોટ્રોપિન GoQuick પેન પછી બેંગકોક પાસેથી ગ્રાહક પ્રતિસાદ

બેંગકોકના એક ગ્રાહકે જેનોટ્રોપિન ગોક્વિક પેન 5 એમજી (12IU) માટે 36 પેનનો ઓર્ડર આપ્યો

- હોટલ માટે કુરિયર ડિલિવરી

- પગાર રોકડ 

બેંગકોકમાં જિનોટ્રોપિન પેન, ઑર્ડર ઓનલાઇન

અગાઉના લેખ એચ.જી.જી. બેંગકોક ફાર્મસી - સુકુમવિટ પર હોટેલમાંથી જીનોટ્રોપિન માટેનો નવી ઓર્ડર
આગળનો લેખ HGH ઑસ્ટ્રેલિયા - ઓસ્ટ્રેલિયામાં જેનોટ્રોપિન થાઇલેન્ડમાંથી કેવી રીતે ખરીદવું

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી