પટિયામાં એચ.જી.જી. ક્યાંથી ખરીદવું? વેચાણ માટે પટયામાં માનવ વૃદ્ધિ હોર્મોન

બેંગકોકથી somatotropin મુક્ત શિપિંગ - 

જિનોટ્રોફીન ગોક્કિક પેન 12mg (36IU)

વેચાણ માટે પટયામાં માનવ વૃદ્ધિ હોર્મોન

થાઇલેન્ડમાં જેન્યુઇન ગ્રોથ હોર્મોન પ્રોડક્ટ્સ

થાઇલેન્ડમાં જેન્યુઇન ગ્રોથ હોર્મોન પ્રોડક્ટ્સ

 

અગાઉના લેખ ચિઆંગ માઇ માં HGH કેવી રીતે ખરીદવું? ચાંગ માઇમાં ક્રમશઃ વૃદ્ધિ હોર્મોન
આગળનો લેખ થાઈલેન્ડમાં કાનૂની વિકાસ હોર્મોન - પાટયામાં જિનોટ્રોપિનની ડિલિવરી

પ્રતિક્રિયા આપો

દેખાયા પહેલાં ટિપ્પણીઓ મંજૂર હોવી આવશ્યક છે

* જરૂરી માહિતી